Hakkımızda

Ege ve Akdeniz Bölgesinde Kurulu bulunan Genç İşinsanları Dernekleri, çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak ve Ege – Akdeniz Bölgesinde üst düzeyde bir yönetim kuruluşunu oluşturmak üzere “ EGE AKDENİZ BÖLGESİ GENÇ İŞİNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU ( EGAFED )” adıyla 31 Ekim 2003 tarihinde federasyon kurmuşlardır.

EGAFED KURUCU ÜYELERİ
UGİAD ( UŞAK ) , DEGİAD ( DENİZLİ ), SÖGİAD ( SÖKE ), AYGİAD ( AYDIN ), KÜGİAD ( KÜTAHYA ), ANTGİAD ( ANTALYA ), KUGİAD ( KUŞADASI )’dır.

ÜYE DERNEKLER
ISPARTA GİAD (ISPARTA),EĞİRDİR GİAD (EĞİRDİR),YALVAÇ GİAD (YALVAÇ),KUŞADASI GİAD (KUŞADASI),KÜTAHYA GİAD (KÜTAHYA),MARMARİS GİAD (MARMARİS)

Türkiye’yi Zirveye Gençler Çıkaracak.

FEDERASYONUMUZUN AMACI
Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak, toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu işinsanlarının Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar. Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunur.

Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonunun, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomik kurallarının yerleşmesinin yanı sıra ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yolu ile rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.

Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye’de öncelikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Genç İşinsanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki ve ekonomik konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek,Ege-Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Akdeniz Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda, fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu çağdaş ve toplumsal görev bilincine sahip anlayışla genç neslin ülke yönetiminde söz sahibi olabileceği ortamı yaratır
Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu, toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışır ve iyi bir çözüm ortağı olur.
Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları  Dernekleri Federasyonu geliştirdiği projelerle üye GİAD’ ların üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunur.
Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu, bilinirliğinin artırılması ve sürekli olması için iletişim stratejilerini geliştirerek uygular.
Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu genç işadamları dernekleri arasında düzen, birlik ve uyumu sağlar.
Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu, yarattığı etki alanında çağdaş ve evrensel etik değerlerin ışığında bireyi üstün kılan toplumsal yapının oluşmasına sahip çıkan, sinerji yaratan, öncü, girişimci sivil toplum örgütü olmak için çalışmalar yapar.
Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşinsanları Dernekleri Federasyonu, yukarıda anlatılan şekilde oluşan görüş ve önerileri doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslar arası kuruluşlara ve basın aracılığı ile kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

Stratejik hedefler 3 yıllık olarak belirlenmiştir
Kurumsal yapıyı tamamlamak
Üyeler arası etkin iletişim, etkileşim ve işbirliğini sağlamak ve artırmak
Ulusal medyadaki görünürlülüğü iki katına çıkarmak
Bölge genelindeki dernek sayısını 15’e çıkarmak
Tüm üyelerin çeşitli ortak hedefler için birlikte hareket etmesini sağlamak
Üyeler arasında oluşturulacak konsorsiyum ile en az bir ulusal ve / veya uluslar arası projeyi üstlenmek.

MİSYONUMUZ
Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşüncelere saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak, toplumsal yapının gelişmesine, demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak.


VİZYONUMUZ
Genç İşinsanları Dernekleri’nin kuruldukları, il ve ilçelerde yaptıkları çalışmaların, bölgesel ölçeklere taşınması ve bunun sonucunda üyelerimizin, il ve ilçelerimizin, bölgemizin ve bütünde ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak.